CZYM JEST WINDYKACJA?

Windykacja oznacza “dochodzenie w sposób określony w przepisach, swoich praw do rzeczy lub zapłaty”. W dużym skrócie, jest to działanie, mające na celu odzyskanie należnych pieniędzy albo rzeczy, podejmowane w ramach obowiązującego prawa.

Istnieją dwa rodzaje windykacji: miękka (polubowna) i twarda (sądowa). Jeżeli, jako dłużnik, wyrażasz chęć współpracy, ale np. zwlekasz ze spłatą należności, musisz liczyć się z tym, że wierzyciel zastosuje wobec ciebie narzędzia windykacji miękkiej, do których należą:

przypomnienia o dokonaniu zapłaty:

 • wezwania do zapłaty,
 • wezwania do zapłaty z notami odsetkowymi,
 • wezwania do zapłaty informujące dłużnika o konsekwencjach związanych z niewywiązaniem się z umowy, takich jak:
  • powierzenie sprawy kancelarii windykacyjnej,
  • przekazanie danych dłużnika do Biur Informacji Gospodarczej ( ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG,  Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)),
  • opublikowaniu długu na giełdzie długów,
  • przekazaniu sprawy do sądu.

Jeżeli odmawiasz spłaty długu, musisz liczyć się z tym, że dotknie cię windykacja twarda. Jest to również rodzaj windykacji najczęściej spotykany w ofertach kancelarii prawnych.  Sprowadza się on do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.

Jak działają nieuczciwe firmy windykacyjne?

Firmy windykacyjne bardzo często straszą dłużników egzekucją komorniczą. Powinieneś jednak wiedzieć, że egzekucję może prowadzić jedynie komornik i to po prawomocnym wyroku sądu. Poza tym wyrok musi mieć klauzulę wykonalności (wyjątkiem jest bank, który sam może wystawić tytuł egzekucyjny)

Są rzeczy, których windykator absolutnie nie może robić:

 • domagać się od ciebie wyjawienia majątku,
 • uporczywie nachodzić cię w domu lub mieszkaniu (nie masz obowiązku wpuszczać windykatora do domu) – można to uznać za stalking, ścigany na podstawie kodeksu karnego,
 • uporczywie dzwonić i wysyłać do ciebie e-maile,
 • zastraszać twoją rodzinę lub ciebie bezpośrednio,
 • rozmawiać z osobami trzecimi (twoją rodziną, sąsiadami, współpracownikami etc.) o twoich problemach,
 • stosować groźby w celu wyegzekwowania długu,
 • wprowadzać cię w błąd.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił uwagę na to, że firmy windykacyjne często sięgają po takie nielegalne sposoby egzekucji należności jak zastraszanie, wywieranie presji, nierzetelne informowanie o konsekwencjach niespłacenia długu. Przypomniał też, że w przypadku problemów ze spłatą kredytu należy jak najszybciej skontaktować się z przedsiębiorcą i negocjować rozłożenie zaległości na korzystniejsze raty. Jako wierzyciel możesz także zaproponować wydłużenie okresu kredytowania czy umorzenie części odsetek karnych i opłat windykacyjnych.  Działania polegające na zastraszaniu, nękaniu, wywieraniu presji psychicznej są niezgodne z prawem i padłeś ich ofiarą, powinieneś zgłosić je na policję.

Jeżeli jako konsument masz zastrzeżenia do postępowania przedsiębiorcy w związku z windykacją wierzytelności, możesz liczyć na pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych – Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 800 007 707. Poradnictwo w Polsce jest finansowane m.in. ze środków UOKiK.