UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Termin „upadłość konsumencka” jest w świadomości społecznej praktycznie nieznany. A szkoda. Dla osób zadłużonych często może się okazać jedynym i naprawdę skutecznym narzędziem na poradzenie sobie z przerastającymi ich możliwości problemami finansowymi. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla dłużników nie prowadzących działalności gospodarczej (a więc nie posiadających firm), którzy stali się niewypłacalni. W naszym kraju, mimo nowelizacji przepisów wprowadzonych w życie z dniem 31 grudnia 2014 roku, upadłość konsumencka wciąż nie jest wystarczająco dostępna, biorąc pod uwagę wzrastające zadłużenie społeczeństwa. Kiedy jest się jednak w trudnej sytuacji finansowej zaznajomienie się z niniejszymi przepisami oraz samym przebiegiem postępowania wydaje się konieczne. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji powinieneś przeczytać poniższy opis.

Upadłość konsumencka ma na celu umorzenie całości lub części Twoich długów w stosunku do tych wierzycieli, których nie jesteś, ani nie będziesz w stanie zapłacić. Musisz jednak spełnić jeden warunek. Nie mogłeś/mogłaś w zadłużenie popaść z własnej winy. Oznacza to, że nie mogłeś/mogłaś wpaść w długi przez rażące niedbalstwo lub wskutek działań umyślnych.

Aby ogłosić upadłość konsumencką musisz przejść następującą drogę:

 • należy zgłosić do sądu rejonowego wniosek o ogłoszenie upadłości. Koszt takiego wniosku to 30 zł.
 • jeśli sąd uzna, że kłopoty finansowe nie powstały z Twojej winy, ogłosi Twoją upadłość.
 • Z chwilą ogłoszenia upadłości Twój majątek (a więc wszystko, co posiadasz – nieruchomości, samochody, sprzęt RTV i AGD, także majątek wspólny oraz wypłaty) staje się tzw. masą upadłościową. Wszystkie postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko Tobie zostają wstrzymane.
 • Sąd ogłaszając upadłość konsumencką wyznacza syndyka, który zarządza masą upadłości.
 • Syndyk ma obowiązek sprzedania całej Twojej masy upadłościowej, a więc całego Twojego majątku. Z uzyskanych pieniędzy syndyk będzie musiał spłacić Twoich wierzycieli.
 • Po sprzedaży majątku sąd ustala plan spłaty. Co ważne w planie spłaty określone zostanie również z jakiej części długów będziesz mógł/mogła zostać zwolniony/zwolniona. Pamiętaj, że oddłużenie następuje dopiero po wykonaniu przez Ciebie planu spłaty. Nie skorzystasz z oddłużenia jeżeli nie będziesz współpracował/współpracowała z syndykiem lub nie będziesz wypełniał/wypełniała obowiązków w ramach postępowania upadłościowego.
 • W wyjątkowych sytuacjach oddłużenie może nastąpić bez wykonywania planu spłaty (np. gdy ze względu na chorobę lub trudną sytuację osobistą nie masz żadnych możliwości spłat). Obniżone mogą zostaną także koszty postępowania, a jeśli Twój majątek nie wystarczy nawet na ich pokrycie, niezbędne środki tymczasowo wyłoży Skarb Państwa.
 • Możesz uniknąć sprzedaży Twojego majątku jeżeli po ogłoszeniu upadłości złożysz wniosek o zawarcie z wierzycielami układu. Na zawarcie układu musi jednak wyrazić zgodę większość wierzycieli.
 • Na spłacenie wszystkich długów masz trzy lata.
 • Po tym okresie masz szansę uzyskać stabilność finansową.
 • Jeśli chcesz ubiegać się o upadłość konsumencką ale prowadzisz równocześnie działalność gospodarczą (masz firmę) musisz wcześniej zawiesić jej prowadzenie.

W 2016 r. w Polsce upadłość konsumencką ogłosiło 4434 osób, a rok wcześniej, w 2015 r., 2112 osób. Oznacza to, iż w 2016 r. nastąpił ponad dwukrotny wzrost ogłoszeń w stosunku do 2015 r. Przed nowelizacją ustawy, a zatem w okresie 2009-2014 r., w całej Polsce ogłoszono jedynie 120 upadłości konsumenckich. Statystyka ta pokazuje wyraźnie jak bardzo procedura ubiegania się o upadłość konsumencką jest pożądanym narzędziem dla wszystkich tych, którzy chcą na trwale wyrwać się z problemów finansowych. Dla porównania jednak w Niemczech rocznie upadłość konsumencką ogłasza około 100 tysięcy osób. Porównanie to uświadamia jak dużo należy jeszcze w tej materii zmienić w naszym kraju.

Na początku czerwca 2015 roku został uruchomiony portal internetowy www.szansadwazero.pl, który jest skierowany do wszystkich osób borykających się z problemem zadłużenia. Głównym elementem portalu jest Automatyczny Kwalifikator Upadłości Konsumenckiej. Jest to test składający się z 21 zamkniętych pytań, którego rozwiązanie pomaga oszacować szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Test jest anonimowy. Każdy, kto chce wypełnić test, uzyska wynik w czasie rzeczywistym bez potrzeby jego zdalnego sprawdzenia. Jeśli udzieli się negatywnej odpowiedzi na któreś z pytań, test zostanie zablokowany, co spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł przejść do kolejnego pytania. Jednocześnie z zablokowaniem testu uzyska się stosowną informację wraz z krótkim uzasadnieniem. Automatyczny Kwalifikator Upadłości Konsumenckiej jest jedynym tego typu testem w Polsce, który pozwala automatycznie oszacować spełnienie przesłanek upadłości konsumenckiej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na niniejszą stronę.

Linki:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/

http://upadlosckonsumencka.biz.pl

https://wyjsczdlugow.pl/upadlosc-konsumencka/

http://blog.upadlosc-konsumencka.pl