Darmowa pomoc prawna – Białystok

 Adres

Godziny otwarcia

Kontakt

 ul. Św. Rocha 3
pok. 7A i 7B
poniedziałek – piątek: godz.7:30 – 19:30 tel. 85 879 7157
(punkt obsługiwany przez organizację pozarządową – Fundację Honeste Vivere, ul. Amałowicza-Tatara 7; 04-474 Warszawa)
ul. Zamenhofa 5c
pok. nr 4
poniedziałek – piątek: godz.7:30 – 15:30 tel. 85 869 6496
(punkt obsługiwany przez adwokatów)
ul. Zamenhofa 5c
pok. nr 11
poniedziałek – piątek: godz.7:30 – 19:30 tel. 85 869 6496
(punkt obsługiwany przez radców prawnych)